Home    ผังโครงการก่อสร้างโรงงาน ของบริษัทศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด project-layout-for-factory-in-siripracha-property

ผังโครงการก่อสร้างโรงงาน ของบริษัทศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด project-layout-for-factory-in-siripracha-property

96,
Thailand, 74110, Thailand
Factory-layout
Factory-for-sell
  • 947
  • 0

Description

ผังโครงการก่อสร้างโรงงาน ของบริษัทศิริประชา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
#ขายที่ดินกระทุ่มแบน  #mini-factory-สมุทรสาคร-กระทุ่มแบน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่คะ

Amenities

No amenities.

Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading map...